Zo bestrijd je volgens Two Sides het fenomeen ‘greenwashing’

Een recente studie van Two Sides heeft aangetoond dat ‘greenwashing’ alom vertegenwoordigd is en zelfs effectief werkt bij het publiek dat zich bekommert om het milieu. Dat is een gevaarlijke evolutie, maar met de juiste informatie zijn mensen bereid om ‘greenwashing’ een halt toe te roepen. Een campagne van lange adem, maar de anti-greenwash campagne van Two Sides stemt hoopvol en hanteert een realistische benadering.

Greenwashing, heel wat bedrijven en organisaties maken zich hier bewust of onbewust aan schuldig. Greenwashing ofwel ecologisch brainwashen betekent dat een onderneming of organisatie haar communicatie– en marketingactiviteiten stoelt op een overdreven en niet gestaafde argumentatie om haar milieublazoen op te poetsen. In de meeste gevallen is de impact van het product of de dienst op het milieu gering of zelfs onbestaande. Dat heeft ernstige gevolgen. Mensen krijgen desinformatie voorgeschoteld en producten zoals papier bijgevolg onterecht een bedenkelijke reputatie.

Two Sides heeft daarom een anti-greenwashing campagne uit de grond gestampt. Een van de belangrijkste pijlers is het publiek bewustmaken van de feiten met correct onderbouwde informatie. Daarnaast is het belangrijk om de intenties van greenwashing uit de doeken te doen, zodat mensen ook kunnen begrijpen waar de motieven vandaan komen en welke schade het veroorzaakt. Het resulteert niet alleen in reputatieschade voor een duurzaam product zoals papier, maar ook milieuschade. Kiezen voor bijvoorbeeld digitale alternatieven ten opzichte van papier is niet duurzamer. Een evenwichtig gebruik van beide is geboden.

Tenslotte onderzoekt Two Sides in het kader van de campagne eveneens de meldingen rond greenwashing. Two Sides neemt contact op met bedrijven om de milieuwaarde van papier uit te leggen en wat de juridische consequenties zijn van greenwashing. Met succes. Dankzij de campagne werden al meer dan 2.000 bedrijven gecontacteerd waarvan meer dan 900 misleidende beweringen uit hun communicatie hebben geschrapt.

Bron: https://www.twosides.info/UK/the-effectiveness-of-greenwashing/