Papier en bos: een duurzame relatie

Papier en bos: een duurzame relatie
DE FEITEN:
  •  De papierindustrie benut hoofdzakelijk bijproducten van het bos en van de houtzagerijen.
  • Op 31 december 2021 waren er wereldwijd 560 miljoen hectare FSCen PEFC-gecertificeerde bossen.
  • Meer dan de helft van de benodigde vezels voor papierproductie is afkomstig van oud papier.
  • De papierindustrie is niet verantwoordelijk voor het verdwijnen van de tropische bossen.