Pionier van de bio-economie

Wist u dat het grondgebied van de Europese Unie voor bijna de helft (42%) bestaat uit bosgebied? En wat denkt u over de relatie tussen papier en bos? Sommigen geloven nog steeds dat papier bossen vernietigt, terwijl de papierketen haar steentje bijdraagt aan het goed beheer van de Europese bossen.

Groeiende certificatiegraad

Duurzaam onderhoud van bossen zorgt voor uitdunningshout dat gebruikt wordt om papierpulp van te maken. Onafhankelijke certificaten garanderen op hun beurt dat het hernieuwbare uitdunningshout voor de papierproductie van een duurzaam beheerd bos komt. De bedrijven in de Belgische papierindustrie werken bij voorkeur met dat gecertificeerd hout.

Bomen nemen CO2 op die ze omzetten in cellulose

CO2-opname door bomen
Omzetten naar
Cellulose

Engagement voor het milieu

De Belgische papierketen engageerde in 2018 met een milieucharter om boscertificatie te promoten en versterken. Hiermee dragen de leden van Papier.be bij tot de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Papier is afkomstig van hout

Uitdunningshout
Bijproducten van de zagerij, bv. houtchips

Onafhankelijke certificaten verzekeren duurzaam bosbeheer

60% van de bossen in EU heeft label
+375 miljoen ha nieuw FSC- of PEFCgecertificeerd bos (wereldwijde toename 2000 – 2019)