Circulair in hart en nieren

Welkom in de wereld van circulariteit, recyclage, hernieuwbaarheid en bio-afbreekbaarheid. Of het nu komt door de natuurlijke oorsprong van de cellulosevezels, door de hoge recyclagegraad van oud papier, of door een verantwoord beheer van de gevolgen van de productie op het water- of energieverbruik: ecologie zit duidelijk in de genen van papier.

Papierketen is pionier in kringloopeconomie

Hout is een hernieuwbare, onuitputtelijke grondstof, op voorwaarde dat het uit duurzame en gecertificeerde bossen komt. Oud papier is makkelijk te recycleren en vormt zo op zijn beurt een grondstof voor de productie van nieuw papier. Het leven van papier en karton eindigt dus niet na het gebruik.

Grote ambities voor schone energie

Met verantwoord energieverbruik werkt de papierketen aan haar ecologische voetafdruk. Zo draagt ze bij tot de Europese Green Deal voor een klimaatneutrale Europese Unie tegen 2050 en onderschrijft ze de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Productie

95% restproducten die ontstaan bij productie wordt gevaloriseerd

Grondstof

Houtvezels = hernieuwbaar, recycleerbaar en 2 à 5 x herbruikbaar

Recyclage

72% van het papier en karton wordt in Europa gerecycleerd = wereldkampioen

1,7 miljoen ton oud papier en karton wordt jaarlijks opgehaald in België

Helft van de vezels nodig om papier te maken is afkomstig van oud papier

Zuinig op water

93% van het water dat gebruikt wordt voor papierproductie komt na zuivering terug in het milieu.

60% energieverbruik komt uit biomassa
Europese papierketen verminderde haar CO2-uitstoot met 24%
93% van het verbruikte water wordt na zuivering teruggebracht in het milieu