Papier.be lanceert campagne tegen greenwashing

Duidelijk signaal voor eerlijke communicatie over papier.

3 oktober 2023 – Papier.be lanceert een krachtige online campagne tegen greenwashing en legt de nadruk op juiste communicatie over de milieu-impact van papier. Greenwashing is een techniek die door een bedrijf of organisatie wordt gebruikt om zichzelf groener voor te doen, op basis van ongegronde ecologische argumenten, wat consumenten misleidt en een ernstige bedreiging vormt voor zowel het milieu als de maatschappij. Met deze campagne roept Papier.be consumenten op om misleidende milieuclaims en fake news te melden, terwijl het tegelijkertijd een krachtige boodschap verspreidt om greenwashing aan te pakken.

Papier is geregeld het slachtoffer van desinformatie, een techniek die te linken is aan greenwashing. De bekendste praktijkvoorbeelden zijn de bewering dat digitale communicatie beter is voor het milieu en de foutieve veronderstelling dat de papierindustrie schadelijk zou zijn voor de bossen. Deze claims richten zich vaak op kostenbesparingen in plaats van milieubescherming.

De papierketen is immers pionier van de bio-economie, 100% circulair, gebruik makend van de hernieuwbare grondstof hout, volledig recycleerbaar en bio-afbreekbaar. Van boseigenaars tot recuperanten van papier, is de papierindustrie betrokken bij duurzame ontwikkeling. Hoewel ze, zoals elke menselijke activiteit, een zekere impact heeft op het milieu, heeft de papierindustrie alle troeven in handen om uit te groeien tot een industrie van de toekomst.

Stop greenwashing campagne

In de campagne kaart Papier.be enkele flagrante voorbeelden aan van bedrijven en organisaties die desinformatie over papier(producten) verspreiden en zich op die manier schuldig maken aan greenwashing. Aan de hand van een aantal sterke, feitelijk onderbouwde argumenten, die eveneens zijn opgenomen in haar brochure ‘Papier en Duurzaamheid: de feiten’, staaft de organisatie via haar sociale media en website dat papier en de afgeleide producten in veel opzichten wel duurzaam zijn.

Papier.be hoopt om op die manier bedrijven en organisaties, maar ook consumenten, beter te informeren en sensibiliseren: “Elke uitspraak over de milieueffecten van een product of activiteit vereist een grondige en wetenschappelijk onderbouwde analyse”, zegt Firmin François, voorzitter van Papier.be, “Met deze campagne willen we, als vertegenwoordigers van de papierketen, de strijd tegen een aantal valse beweringen over de milieu-impact van de papierindustrie voeren”.

Wie zelf een voorbeeld van desinformatie over de milieu-impact van papier wil melden, kan dat eenvoudig door een mail te sturen naar info@papier.be en ‘Stop greenwashing’ te vermelden in de onderwerpsregel.

Link naar de open brief over greenwashing van de voorzitter van Papier.be: https://www.papier.be/nl/firmin-francois-voorzitter-van-papier-be-over-de-impact-van-greenwashing-op-de-papierindustrie/