Papier.be en GoodPlanet lanceren lespakket over duurzame relatie tussen milieu en papier

We koesteren meer dan ooit het milieu en willen het klimaat beschermen. Het in standhouden van het ecosysteem van onze bossen speelt hierbij een cruciale rol. Tegelijk is de winning van resthout uit duurzaam bosbeheer een belangrijke grondstof voor de productie van papier en karton. Hoe rijmen deze twee belangrijke functies van onze bossen met elkaar? En hoe leg je dit uit aan kritische generatie Z jongeren? Papier.be en GoodPlanet slaan de handen in elkaar om deze vragen te beantwoorden. Met een reeks interactieve lespakketten willen beide organisaties jongeren meer inzicht en kennis te geven in de duurzame relatie tussen milieu, mens en papier. Het eerste pakket in een reeks van drie is nu kosteloos beschikbaar op www.papier.be . De volgende edities volgen later dit jaar.

Het nieuwe lespakket ‘Papier en Milieu’ van Papier.be en GoodPlanet maakt jongeren uit de tweede en derde graad uit het secundair onderwijs met laagdrempelige werkvormen en tools, zoals quizzen, relatiecirkels en wist-je-datjes, wegwijs in de duurzame relatie tussen papier en milieu.

Leerkrachten uit het secundair onderwijs en jongerenwerkingen kunnen met het educatief pakket jongeren de duurzame relatie tussen papier en het milieu laten ontdekken door het traject van de papierketen te volgen. Zo toont het pakket jongeren op een inspirerende manier de weg naar een duurzame samenleving en nodigt het hen uit om met de nodige achtergrondkennis in conversatie te gaan over de rol van papier in een wereld in verandering. De boeiende lespakketten kaderen perfect in de leerplannen en laten leerkrachten toe om heel wat vakoverschrijdende eindtermen (VOET’en) met de in de leerpakketten uitgewerkte lessen en activiteiten te realiseren.