Jaarrapporten van Fost Plus en Valipac bevestigen koppositie van België in Europa met indrukwekkende recyclagecijfers

Fost Plus, dat verantwoordelijk is voor de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen in Vlaanderen, viert dit jaar haar 30ste verjaardag en de organisatie, die ondertussen 4.921 leden telt, heeft reden tot vieren. Van de 734.651 ton huishoudelijke verpakkingen die in 2023 door de leden op de Belgische markt werden gebracht, werd 97% of 711.390 ton gerecycleerd. In totaal werd 78% van deze verpakkingen in België gerecycleerd. De rest van de materialen werd verwerkt bij partners in de buurlanden.

Volgens Fost Plus heeft de lokale circulaire economie echt vorm gekregen. Het is dan ook geen toeval dat België de koploperspositie opnieuw bevestigt. Zo werd er in 2023 per inwoner maar liefst 14,5 kg papier en karton gerecycleerd, wat resulteert in een totaal recyclagepercentage van 94% voor de categorie papier-karton. In 2022 stond het cijfer nog op 85%.

Ook Valipac, de tegenhanger van Fost Plus voor bedrijfsmatige verpakkingen, pakt in haar recent gepubliceerde jaarverslag uit met sterke cijfers. Valipac noteerde een gerecycleerde hoeveelheid van 445.00 ton of 99,6% van de papier- en kartonverpakkingen die haar klanten op de markt brachten. Hiermee zijn ook de Belgische bedrijven Europees koploper in de recyclage van bedrijfsmatig papier- en kartonafval.  Valipac speelt dan ook een voortrekkersrol in het ontwikkelen van partnerschappen met andere Europese beheersorganisaties voor bedrijfsmatige verpakkingen. Zo wil de organisatie in eigen land en daarbuiten de industrie bijstaan in het voldoen aan de ambitieuze nieuwe EU-verordening over de recyclage van verpakkingsafval binnen de EU.

Lees hier het volledige jaarverslag van Fost Plus.

Lees hier het volledige jaarverslag van Valipac.