Het mozaïekbos: een veerkrachtiger bos

Door de klimaatverandering lijden bossen: droogte, ziektes en schorskevers brengen de bomen in gevaar. Om bossen weerbaarder te maken tegen de klimaatverandering, voeren de bosbouwers van de KBBM (Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij) een nieuw concept in: het mozaïekbos. Het stapt af van het idee dat het bos hoofdzakelijk een economische of industriële functie moet bekleden: het is essentieel voor het milieu en de mens. Daarom willen de bosbouwers het bos meer diversifiëren.

In het mozaïekbos bestaat elk perceel niet enkel uit oudere bomen, maar ook uit een natuurlijke regeneratie en manuele aanplantingen van verschillende soorten. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de aard van de bodem, de regenval en de oriëntatie. Een groot variëteit is immers enorm bevorderend voor de biodiversiteit, wat het immuunsysteem van het bos ten goede komt.

Ontdek meer over het mozaïekbos op www.foretmosaique.be