Groen licht voor de ja/ja sticker!

Febelgra kondigt goed nieuws aan voor de ja/ja sticker. In juni dit jaar kondigden ze aan dat de Vlaamse regering een maatregel wil indienen om diverse afvalproducten te verminderen in het tijdvak 2023-2030. Febelgra heeft samen met belanghebbende partijen een dossier overhandigd aan het kabinet van minister Zuhal Demir met alle argumenten waarom reclamedrukwerk en ongeadresseerde pers wèl goed is voor onder meer de lokale economie en het sociaal-cultureel leven.

Hier is gehoor aan gegeven. De Vlaamse regering heeft er toch voor gekozen om een reglement over de ja/ja sticker in Vlarema 91 in te dienen met ingang van 1 januari 2025. VLAREMA staat voor het ‘ Vlaams reglement over het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen’. Op 7 juli jl. werd het voorstel door de Vlaamse regering voor de tweede keer goedgekeurd. Er is wel een maar. Het reglement gaat pas in zodra het huidige reglement verloopt. Febelgra veronderstelt dus dat de huidige situatie voor minstens 2 jaar ongewijzigd blijft.

Meer informatie over dit reglement is te vinden op www.febelgra.be.  

Bron: