Gedrukt en e-boek: complementair dankzij verschillende leesbeleving

Naast het zeer populaire papieren boek, krijgt ook het e-boek een plaats in het leven van veel mensen. Want, net zoals  dat bij andere communicatiedragers het geval is, zijn het gedrukte en het e-boek complementair. Ook in onze  gedigitaliseerde wereld grijpen lezers graag naar een gedrukt boek en daar zijn verschillende redenen voor.

Op papier lezen we eerst en vooral aandachtiger, terwijl digitale teksten sneller worden gelezen en de focus vooral op sleutelwoorden ligt. Daarom is een gedrukt boek belangrijk voor jongere kinderen. Vergeleken met een digitale tekst wordt het leesbegrip van kinderen zes tot acht keer meer gestimuleerd als ze over een langere periode een tekst op papier lezen. Verder is een gedrukt boek leuker om cadeau te geven. Het is een tastbaar geschenk waarin je een persoonlijke boodschap kan schrijven. En als je behoefte hebt aan rust, dan is het papieren boek ideaal om te deconnecteren.

Op het vlak van duurzaamheid heeft zowel het gedrukte als het digitale boek een ecologische voetafdruk. Voor de productie van het e-boek worden niet-hernieuwbare en vaak schaarse grondstoffen en heel wat energie gebruikt. De papierketen maakt op haar beurt gebruik van grondstoffen en bijproducten uit de bossen. Hierbij kiest de keten bewust voor grondstoffen uit bossen die duurzaam beheerd worden.

De Belgische papierindustrie zet zich al jaren in voor duurzaam bosbeheer via samenwerkingen met verschillende certificatie-instellingen. Zij garanderen dat het voor de papierproductie gebruikte hout van een duurzaam beheerd bos komt.  De bekende FSC en PEFC-certificaten verzekeren dat de bossen voldoen aan alle sociale, economische en ecologische eisen.

Het feit dat lezers voor het gedrukte of het e-boek kiezen, hangt vaak af van het moment en de plaats. Zo is het e-boek een praktische keuze en krijgt het gedrukte boek de voorkeur wanneer de leesbeleving primeert. Beide zijn dus niet elkaars concurrent, maar zijn zeer complementair. In een educatieve context blijkt het gedrukte boek dan weer de voorkeur te genieten, wegens zijn positieve effecten op de leesvaardigheid en de leesmotivatie van jonge kinderen.

Bron:

https://www.iedereenleest.be/over-lezen/onderzoek/lees-je-best-op-papier-digitaal