Bijna 1 op 2 Belgen lijdt aan digitale overbelasting

Papier is samen met computerscherm meest gebruikte informatiedrager.

Corona stuwde de honger naar informatie tot ongekende hoogte. Papier geniet mee van deze trend en krijgt, samen met het computerscherm, het vaakst de voorkeur van de Belgen voor de consumptie van informatie. Het feit dat de digitale overdaad ook schaadt en veel mensen daarom graag afwisselen tussen papier en digitaal is niet vreemd aan deze voorkeur. Dat blijkt uit een internationaal trendonderzoek* in opdracht van Two Sides in samenwerking met de Belgische organisatie Papier.be, die de papierketen vertegenwoordigt, van boseigenaars, over papierproducenten, recuperanten tot uitgevers en grafische bedrijven.

De afwisselende manier waarop de Belg informatie consumeert hangt af van het soort communicatie. Zo is het computerscherm het meest gebruikte medium voor het consumeren van administratieve documenten (53%), reclame (37%) en kranten (35%), gevolgd door magazines (25%) en boeken (9%). Papier scoort dan weer erg hoog voor het lezen van boeken (58%) en magazines (38%), gevolgd door reclame (24%), kranten (23%) en administratieve documenten (19%). De smartphone wordt het vaakst gebruikt om de krant door te nemen (27%) en voor het consulteren van documenten (20%). Helemaal achteraan bengelt de E-reader die enkel voor het lezen van een boek door 15% van de Belgen gebruikt wordt.

Digitale overdosis

Maar liefst de helft van de Belgen brengt volgens hen te veel tijd door op digitale informatiedragers en geeft aan te lijden aan digitale overbelasting. Deze groep vreest ook dat overmatig digitaal gebruik schadelijk is voor de gezondheid. Gedrukte communicatie en informatie is een welkome afwisseling voor heel wat Belgen, die daarnaast ook specifieke voordelen zien in het lezen op papier. Zo vertrouwt 1 op de 5 Belgische consumenten nieuwsverhalen meer wanneer ze gedrukt zijn. 1 op 3 zou zich zelfs zorgen maken als gedrukte kranten en magazines verdwijnen. 1 op de 2 consumenten zegt dat ze teksten in gedrukte boeken beter begrijpen dan wanneer ze die online lezen. Firmin François, voorzitter van Papier.be, licht toe: “Uit eerder onderzoek** bleek dat lezen op papier het concentratievermogen aanscherpt en dat ons brein dan meer nieuwe woorden leert. Bovendien leest 8 op 10 graag op papier omdat ze van het gevoel van papier houden. Ook de geur van papier en het geluid van de bladzijdes zijn belangrijk voor de beleving.”

Ook op het vlak van reclame eist de overdaad via digitale kanalen zijn tol. Zo vermijdt of blokkeert de helft van de consumenten online reclame, terwijl ruim 1 op 3 de voorkeur geeft aan gedrukte reclame. Voor het ontvangen van administratieve documenten, wil de meerderheid van de consumenten (80%) het recht behouden om te kiezen tussen gedrukte of digitale documenten. Bovendien vindt 3 op 5 dat hij niet meer zou moeten betalen voor een papieren rekening of afschrift. Ook zegt 61% dat vrezen voor het risico dat elektronisch bewaarde gegevens gehackt, gestolen, verloren of beschadigd te worden.

“De keuze voor digitaal mag niet louter ingegeven zijn door kostenbesparing, zoals nu al te vaak gebeurt. Ook moet rekening gehouden worden met de verwachtingen van de consument. Bovendien wordt de doelstelling van kostenvermindering regelmatig gemaskeerd door zogenaamd ecologische argumenten, waarbij wordt beweerd dat men het milieu spaart door geen papier te gebruiken; een mooi voorbeeld van green washing. Deze en andere mythes wil Papier.be bestrijden met inzichten die we op onze website www.papier.be publiceren”, besluit Firmin François.

* Het onderzoek werd in opdracht van de internationale organisatie Two Sides in samenwerking met Papier.be in januari 2021 door een onafhankelijk onderzoeksbureau uitgevoerd bij 8.800 consumenten in 12 landen wereldwijd. Telkens werd een representatieve steekproef bevraagd met 1.000 respondenten uit Brazilië, 1.000 uit de Verenigde Staten, 500 uit Oostenrijk, 500 uit Denemarken, 350 uit Finland, 1.000 uit Frankrijk, 1.000 uit Duitsland, 1.000 uit Italië, 350 uit Noorwegen, 500 uit Zweden, 1.000 uit het Verenigd Koninkrijk en 600 uit België.

**Witboek ‘Papier – Natuurlijk’ – https://www.papier.be/nl/witboek-papier-natuurlijk/